Antykanałowcy- nowy ruch po antyszczepionkowcach!
« Przejdź do bloga

Leczenie kanałowe to według antykanałowców zagrożenie licznymi chorobami... A co na to klinika stomatologiczna?

leczenie kanałowe, leczenie kanałowe pod mikroskopem, endodonta, periodontolog, chirurg szczękowy, tomografia zębów, tomografia szczęki, tomografia zęba, RTG zęba, RTG zębów, rentgen zębów, implanty, klinika stomatologiczna, dobry sto

Leczenie kanałowe i endodonta to częste leczenie jaki oferuje klinika stomatologiczna. Tomografia zębów lub tomografia szczęki lub RTG zębów podnoszą bezpieczeństwo. Do konsultacji czasem potrzebny jest periodontolog lub chirurg szczękowy.

Nasz blog służy szerzeniu prozdrowotnych postaw i wiedzy medycznej, którą podajemy państwu w wygodnej formie również na facebooku i g+. Opracowując nasze wpisy opieramy się na doświadczeniu i zdobytym doświadczeniu naukowym.

Tym razem korzystając głównie z tego ostatniego obalamy kolejny rodzący się mit medyczny. Po antyszczepionkowcach i przyszedł czas na „antykanałowców”. Od kilku lat głównie w USA obserwuje się przybierający na sile ruch przeciw leczeniu kanałowemu. Od kilku miesięcy obserwuje, że nowy ruch społeczny w świecie medycyny nabiera rozpędu, dlatego roboczo nazwijmy ten ruch „antykanałowcami”. Burza rozpętała się po premierze filmu „„Root cause””. Filmu paradokumentalnego, który został zmontowany podobnie jak poważne dokumenty naukowe, co od razu wprowadza atmosferę powagi i grozy. Film bazuje na wywołaniu strachu o własne zdrowie u widza. Podawane wyniki badań są bardzo dyskusyjne i należy je rozumieć jedynie jako stwierdzoną korelację (zbieżność statystyczną), która może być również przypadkowa. Korelacje te są zaprezentowane z użyciem manipulacji czy ładniej nazywając technik socjopsychologicznych w taki sposób, aby widz rozumiał, że ma do czynienia z przyczyną i skutkiem. W filmie podano wyniki, że blisko 98 kobiet z rakiem piersi miało po tej samej stronie ciała co najmniej jednego zęba leczonego kanałowo. Twórcy filmu pomijają fakt, że nie oznacza to, że leczenie kanałowe wywołuje raka piersi po tej samej stronie, ale tak właśnie zostało to przedstawione. Przytoczony wynik jest jedynie korelacją statystyczną na podstawie, której można wysnuć dopiero hipotezę dotyczącą jakiejś przyczyny. Celowe zabiegi reżysera budzą strach, nie podają dowodów naukowych dotyczących rzekomej toksyczności materiałów stomatologicznych czy toksyn bakteryjnych. Zwyczajnie stwierdzają, że tak jest i jest to fundament całej prezentowanej teorii. Nie podane są też wyniki badań atestowych materiałów używanych do leczenia kanałowego, które udowadniają ich bezpieczeństwo dla zdrowia. Mowa jest o toksynach pochodzenia bakteryjnego, które są rzekomo odpowiedzialne za wiele chorób. Ta teza też nie udowodniona nie uwzględnia podstawowego celu leczenia endodontycznego jakim jest wyleczenie stanu zapalnego miazgi o podłożu najczęściej bakteryjnym, czyli właśnie pozbycie się bakterii. Zupełna eliminacja bakterii z kanałów zęba i precyzyjne, szczelne uzupełnienie ich atestowanymi materiałami daje maksymalne bezpieczeństwo i sterylność. Dlatego nie wiadomo skąd te bakterie nieszczęśliwie uwięzione po leczeniu kanałowym w zębie miały by się wziąć w kanałach? Twórcy filmu nie wyjaśniają tego fenomenu.

Skoro winowajcą są bakterie to teza dotycząca występowania nowotworu po tej samej stronie co leczenie kanałowe powinna zatem brzmieć następująco: Blisko 98% kobiet z rakiem piersi miało po tej samej stronie ciała (w wywiadzie) stan zapalny miazgi zęba, który powodował konieczność leczenia kanałowego. Takie „odbicie piłeczki” pokazuje absurdalność twierdzeń przedstawionych w filmie. Twórcy filmu nie mają na nie zwyczajnie dowodów. Odbijając piłeczkę i używając dokładnie tych samych danych można wywołać efekt odwrotny od zamierzonego w filmie, czyli zwiększenie czujności i świadomości medycznej, która będzie skutkować zbyt częstym leczeniem kanałowym w obawie przed rakiem. Takie przedstawienie faktów wywołuje niepokój przed stanem zapalnym, a nie samym leczeniem kanałowym. Przytaczanym w  paradokumencie danym pozornie nie można wiele zarzucić i brzmią one niezwykle przekonująco. Zwróć uwagę, że nie negujemy przedstawionych w filmie korelacji statystycznych, ale potępiamy manipulowanie nimi i nierzetelną ich prezentację, która prowadzi do nadinterpretacji i zakłamania wiedzy medycznej popartej wieloletnim doświadczeniem. Podobne manipulacje miały miejsce przy prezentowaniu korelacji między autyzmem a tiomersalem i szczepionkami MMR. Musiało minąć blisko 20 lat, aby zwalczyć niebezpieczne i bezpodstawne twierdzenia Andrew Wakefielda okrytego ostatecznie niesławą i wykluczonego ze świata naukowego, a z perspektywy czasu współodpowiedzialnego tym samym za śmierć tysięcy nieszczepionych dzieci na całym świecie. Zastanawiasz się dlaczego ostatnio tak mało słychać o środowiskach antyszczepionkowców? Zostali przytłoczeni niepodważalnymi dowodami z licznych światowych badań naukowych obalającymi ich mit. Nawet ich własne „niezależne” badania dały wyniki, które przeczą ich twierdzeniom o szkodliwości szczepionek. Żeby być sprawiedliwym wobec rodziców dzieci z powikłaniami poszczepiennymi należy zaznaczyć, że jest grupa dzieci z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi (NOP), również neurologicznymi czasem podobnymi do spektrum autyzmu. Jest to niezaprzeczalne, ale bardzo rzadkie powikłanie szczepienia, ale szczepionki nie powodują autyzmu! Dlatego diagnoza autyzmu może być trudna nawet jeśli prowadzi ją dobry psychiatra dziecięcy! Taka sama przyszłość jak antyszczepionkowców czeka antykanałowców, ale do tego czasu jakiś biznes alternatywnych metod dla leczenia kanałowego rozkwitnie kosztem zdrowia milionów ludzi na całym świecie.

Tomografia zębów, RTG zębów, leczenie kanałowe i endodonta dają maksimum bezpieczeństwa. Periodontolog, chirurg szczękowy jako konsultanci!

leczenie kanałowe, leczenie kanałowe pod mikroskopem, endodonta, periodontolog, chirurg szczękowy, implanty, klinika stomatologiczna, dobry stomatolog, tomografia zębów, tomografia szczęki, tomografia zęba, RTG zęba, RTG zębów, rentgen zęb&a

Leczenie kanałowe zabija bakterie w kanałach.Endodonta aby potwierdzic skuteczność leczenia zleca rentgen zębów, RTG zęba, panoramę zębów. Może być konieczna tomografia zęba lub tomografia zębów.

Film „„Root cause”” nie odnosi się również do rygorystycznych i sterylnych procedur stosowanych przy leczeniu kanałowym. W dobrych klinikach stomatologicznych leczenie kanałowe pod mikroskopem to codzienność. Pozwala to na najprecyzyjniejsze oczyszczenie i wypełnienie kanałów. Skuteczność takiego zabiegu uzupełniana jest płukaniem kanałów bakteriobójczymi atestowanymi preparatami. Nie ma tu miejsca dla bakterii, a potwierdzeniem tego jest zupełne ustąpienie i brak nawrotu objawów bólowych czy stanu zapalnego, który bakterie wywołują. Jeśli by były „uwięzione” w kanałach jak twierdzą twórcy filmu to doszłoby do ich namnożenia i ostatecznie zmian okołowierzchołkowych zęba. Leczenie kanałowe pod mikroskopem daje największą pewność skutecznego oczyszczenia i szczelnego wypełnienia kanału zęba. Dlatego w dobrej klinice stomatologicznej  leczenie kanałowe pod mikroskopem jest najbardziej polecanym leczeniem endodontycznym. Skuteczność leczenia potwierdza wykonane RTG zęba, czy tomografia zęba pojedynczego lub tomografia zębów. Okresowo i kontrolnie celem sprawdzenia stanu wszystkich korzeni wszystkich zębów można wykonać zdjęcie pantomograficzne, które podczas jednej ekspozycji o minimalnej dawce pokazuje pełne uzębienie pacjenta. Pokazuje to jak ważna jest diagnostyka RTG i RTG 3D w stomatologii. Dobra klinika stomatologiczna zapewnia pełen zakres RTG na miejscu. Na uwagę zasługuje również fakt, że dobry endodonta czasem odmawia leczenia zęba mimo skierowania od innego lekarza. W takich sytuacjach może skierować do innych specjalistów jak np. periodontolog, który zajmuje się chorobami przyzębia, czy chirurg szczękowy jeśli zęba nie da się skutecznie wyleczyć. Oczywiście leczyć i pobierać za to opłaty można zawsze, lecz czasem jest to nieopłacalne ze względów medycznych. Dlatego warto leczyć się w zaufanych klinikach stomatologicznych. Kiedy leczyć, a kiedy usunąć zobacz tutaj.

Po całym powyższym wywodzie należy odpowiedzieć na pytanie dlaczego postawiona w filmie teza brzmi, że leczenie kanałowe powoduje zatrucie organizmu, a nie, że jest to jedynie jedna z wielu możliwych przyczyn i że np. to już wcześniej występujący stan zapalny miazgi zęba jest za to odpowiedzialny? Bo łatwiej jest straszyć niż promować prozdrowotne zachowania. Mamy do czynienia z filmem, a nie serią doniesień naukowych na łamach specjalistycznej prasy. Film pierwotnie udostępniały komercyjne serwisy streamingowe: Netflix, Vimeo, Apple i Amazon. Dlatego niezależnie od formułowanych zapewnień co do intencji twórców filmu nikt nas nie przekona, że nie chodziło o pieniądze. Z tego samego powodu American Dental Association, American Association of Endodontist oraz American Association for Dental Research - trzy główne organizacje zrzeszające stomatologów  w USA skierowały do w/w serwisów pismo, gdzie domagały się usunięcia filmu.

Teorie spiskowe zawsze były niezwykle chwytliwe i angażują masy ludzi w podążanie za prawdopodobną, ale nieprawdziwą teorią. Reżyser filmu, paradokumentu „Root cause” Frazer Bailey jest jednocześnie producentem tego filmu, ale ma też na koncie film fabularny. Nie jest naukowcem.

Jeśli dasz się nabrać antykanałowcom zapłacisz im swoim zdrowiem. Zachowaj czujność i rozwagę, a decyzje zdrowotne opieraj na konsultacjach, w których pomoże dobry stomatolog. Dobra klinika stomatologiczna w twojej okolicy zawsze służy pomocą i fachową wiedzą opartą na najnowszych badaniach naukowych, która pozwala na podjęcie słusznych decyzji!

Na sam koniec chcemy ponownie podkreślić, że nie negujemy przedstawionych w filmie korelacji statystycznych, ale potępiamy manipulowanie nimi i nierzetelną ich prezentację, która może zaszkodzić wielu osobom na całym świecie. Do prezentowanych wyników należy podchodzić z dużą ostrożnością do czasu uzyskania jednoznacznego potwierdzenia kolejnymi rzetelnymi badaniami naukowymi. Nie wiadomo co jest odpowiedzialne za tak dużą zbieżność wyników dotyczących zębów leczonych kanałowo i raka piersi po tej samej stronie? Najmniej prawdopodobną przyczyną jest prawidłowo przeprowadzone leczenie kanałowe z precyzyjnym leczeniem kanałowym pod mikroskopem. Teorie można mnożyć od stanu zapalnego po zupełnie odwrotne zależności jak np. niewydolność przepływu limfy i fnkcjonowania układu chłonnego po tej samej stronie. Ale to nadal za mało, aby powiedzieć, że to leczenie kanałowe jest szkodliwe dla zdrowia. Nie daj się zmanipulować i wybieraj świadomie.


Klinika Stomatologiczna ATJ