Znieczulenie Ogólne, Sedacja Wziewna, Znieczulenie Komputerowe - Metody Znieczuleń!
Nowoczesne centrum, doświadczeni specjaliści.
« Wróć...

Znieczulenie ogólne, sedacja wziewna, znieczulenie miejscowe i komputerowe - co wybrać?

Sedacja wziewna, znieczulanie ogólne czy miejscowe, co wybrać? Jakie są różnice?

znieczulenie ogólne, sedacja wziewna, znieczulenie komputerowe, implanty, chirurg szczękowy
Znieczulenie komputerowe to najbardziej komfortowa metoda znieczulenia miejscowego. Chirurg sczękowy może stosować znieczulenie większego obszaru np. wszczepiając implanty!

Co to jest znieczulenie ogólne, sedacja wziewna i znieczulenie komputerowe?


Nowoczesna stomatologia charakteryzuje się dążeniem do maksymalnej skuteczności w warunkach zapewniających maksymalny komfort, w tym psychiczny poprzez minimalizację nieprzyjemnych doznań oraz zastosowanie bezpiecznych materiałów i znieczuleń.


Dla osób, którym znieczulenie przewodowe, czyli takie, które stomatolog podaje strzykawką nie zapewnia poczucia komfortu i bezpieczeństwa można zaproponować alternatywne metody znieczulenia zależnie od potrzeby i stanu zdrowia pacjenta. Do takich metod należy znieczulenie komputerowe, sedacja wziewna i znieczulenie ogólne.

Znieczulenie miejscowe:

To najpowszechniejszy sposób znieczulania w stomatologii. Stomatolog strzykawką podaje znieczulenie w precyzyjnie wybrany punkt zależnie od obszaru, który trzeba znieczulić. Znieczulenie miejscowe dzielimy na nasiękowe, przewodowe i śródwięzadłowe. W największym uproszczeniu śródwięzadłowe znieczula jeden ząb i podaje się je precyzyjnie w jego okolicę. Nasiękowe może znieczulić większy obszar, a znieczulenie przewodowe podaje się w okolice wyjścia z kości dużych nerwów i znieczula duże obszary np. żuchwę ze szczęką po tej samej stronie. Pozwala to na wykonanie takich zabiegów jak implanty, usówanie zębó, podnoszenie dna zatoki, które wykonuje chirurg szczękowy.

Znieczulenie komputerowe:

Jest to znieczulenie nasiękowe lub śródwięzadłowe do podania którego stosuje się specjalistyczną aparaturę. Zasada działania i sama metoda jest taka sama jak przy znieczuleniu miejscowym, ale tutaj do znieczulenia używa się specjalnego aparatu, który podaje środek znieczulający pod kontrolą procesora, który na bieżąco analizuje ciśnienie śródtkankowe w miejscu gdzie znajduje się igła. Jeśli ciśnienie zbytnio wzrośnie aparat zmniejsza szybkość podawania znieczulenia lub cofa tłok. Pozwala to uniknąć nieprzyjemnego uczucia rozpierania. Dodatkowo komfort poprawia zastosowanie bardzo cienkich igieł, kilkakrotnie cieńszych od stosowanych w znieczuleniu przewodowym. Znieczulenie komputerowe stosuje się zarówno u dzieci jak i dorosłych. Nie są wymagane badania dodatkowe, laboratoryjne itd., a pacjenci najczęściej są zaskoczeni różnicą w komforcie w stosunku do standardowego znieczulenia przewodowego podawanego strzykawką. Aparat przypomina powerbank, a końcówka zakończona igłą jest podobna do długopisu. 

Sedacja wziewna - gaz rozweselający nie tylko dla dzieci!

znieczulenei ogólne, sedacja wziewna, gaz rozweselający, leczenie zębów pod narkozą, klinika stomatologiczna
Sedacja wziewna, inaczej gaz rozweselający pomaga pokonać strach przed leczeniem. Nie powoduje utraty świadomości jak znieczulenie ogólne.

Sedacja wziewna to rodzaj premedykacji z wykorzystaniem gazu rozweselającego znanego powszechnie jako „Głupi Jaś”. Jest to raczej forma przygotowania do zabiegu niż rodzaj znieczulenia, choć zmniejszenie doznań bólowych jest jedną z zalet stosowania sedacji wziewnej.

 

Głównym zadaniem sedacji wziewnej jest zmniejszenie dyskomfortu psychicznego przed i podczas zabiegu. W formie wziewnej przez maskę rurki donosowe podawana jest mieszanina tlenu i tlenku azotu. Wdychanie go powoduje odprężenie, ustąpienie strachu, a nawet dobry nastrój, dodatkowo zmniejsza się wrażliwość na ból. Wraz z gazem rozweselającym, jeśli jego zastosowanie nie wystarcza do zniesienie dyskomfortu spowodowanego zabiegiem, można dodatkowo zastosować znieczulenie miejscowe lub znieczulenie komputerowe.

Znieczulenie ogólne - leczenie zębów pod narkozą!

Odczuwasz paraliżujący strach przed leczeniem? Znieczulenie ogólne czyli leczenie zębów w narkozie może być najlepszym rozwiązaniem.

Znieczulenie ogólne, czyli leczenie zębów w narkozie to najbardziej skomplikowana i wymagająca najwięcej przygotowań metoda znieczulenia pacjenta obejmująca zarówno premedykację jak i znieczulenie. Polega na krótkotrwałym ograniczeniu lub kontrolowanej utracie świadomości pacjenta poprzez podanie przez anestezjologa leków. Pozwala to na leczenie zębów pod narkozą co można porównać do wywołanego farmakologicznie snu, którego czas trwania jest zależny od substancji anestezjologicznych. Jego głębokość i czas trwania zależny jest precyzyjnie ustalonych parametrów indywidualnych dla każdego pacjenta. Dodatkowo podawane są substancje znieczulające, które całkowicie znoszą dyskomfort i ból.

Znieczulenie ogólne stosujemy u pacjentów, którzy odczuwają bardzo silny strach przed leczeniem lub u pacjentów niewspółpracujących. Tym samym znieczulenie ogólne czyli leczeni zębów pod narkozą znajduje najczęstsze zastosowanie u pacjentów z dentofobią i dzieci, które nie pozwalają stomatologowi na leczenie.

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, który typ znieczulenia jest najlepszy. Nie można rozpatrywać znieczulenia ogólnego czy sedacji wziewnej itd. w kategorii lepsze-gorsze. Można ważyć ryzyko czy określać poziom skomplikowania lub inwazyjność tych znieczuleń. Wybór metody jest zawsze podyktowany dobrem pacjenta i określeniem optymalnych warunków znieczulenia. Wybieramy zawsze najbardziej skuteczną i jednocześnie najmniej inwazyjną metodę znieczulenia, ale trudno mówić, że znieczulenie miejscowe jest najlepszą metodą, bo są pacjenci, których nie można znieczulić w ten sposób i jest to od nich niezależne. Dlatego szczególnie ważne jest, aby leczenie w znieczuleniu prowadził doświadczony stomatolog w dobrej klinice stomatologicznej. W ATJ leczeniem zajmuje się wyspecjalizowany zespół medyczny, gdzie każdy stomatolog posiada szczegółową wiedzę na temat postępowania w znieczuleniu. Leczeniem dzieci zajmują się specjaliści stomatologii dziecięcej (pedodonta), bo stomatologia dziecięca w Klinice Stomatologicznej ATJ to nasza codzienność i jedna z podstawowych gałęzi naszej działalności, którą realizujemy z pasją każdego dnia.